Forløbet der hjælper dig til at blive en endnu bedre leder gennem ekstern sparring!
Forløbet der hjælper dig og din afdeling til bedre samarbejde og højere performance
Forløbet der giver værktøjer til at håndtere stress for både dig og dine kolleger!
Værktøjskassen er fyldt med praksisnære tilgange, tilpasset den specifikke situation!

Leder- og teamtræning

Ofte oplever vi at organisationer har udfordringer med kommunikationen og samarbejdet, hvor de tiltag er blevet afprøvet uden den store succes. Dette skaber frustration og dårlig trivsel hos både medarbejdere og ledere. Nogle gange er det værktøjerne, der kommer til kort i en sådan proces. Andre gange er det manglende opfølgning der gør, at ændringerne ikke bliver gennemført.

LederMedTeam konceptet arbejder med parallelle forløb af teamtræning og ledertræning. Konceptet adskiller sig ved at være et forløb tilpasset den enkelte leder og det enkelte team og giver mulighed for en fokuseret indsats på specifikke udfordringer.

Samtidig vil lederudviklingen skabe værdi for lederen også på den lange bane, hvor værktøjer vil blive øvet til fremtidige udfordringer. Også kompetencer i hvordan teamet kan nå sit fulde potentiale bliver en yderligere værdi for lederen. Alt ovenstående med vægt på implementering i den travle dagligdag efterfølgende!

Powered and designed by: Webtimiser.dk