Forløbet der hjælper dig til at blive en endnu bedre leder gennem ekstern sparring!
Forløbet der hjælper dig og din afdeling til bedre samarbejde og højere performance
Forløbet der giver værktøjer til at håndtere stress for både dig og dine kolleger!
Værktøjskassen er fyldt med praksisnære tilgange, tilpasset den specifikke situation!

Ledersparring

Mange ledere oplever, at de ikke har mulighed for at diskutere ledelsesmæssige problemer med andre.
De har enten ikke en fortrolig kollega eller problemerne kan have en sådan karakter, at lederen ikke kan dele informationerne med andre i virksomheden. Det kan være håndtering af afskedigelser, svære samtaler eller omstrukturering. Eller det kan være det at komme videre efter resultatet af en dårlig lederevaluering.

Gennem lederudvikling og executive coaching arbejder LederMedTeam sammen med lederen om emner som kommunikation, motivation, personlig autoritet, lederens roller og ansvar, medarbejdernes roller og ansvar, uddelegering af ansvar, samt forventningsafstemning. Også den personlige udvikling er et stort emne, hvor det skaber værdi at have en professionel og neutral person at tale med.

Med lederudvikling får du fokus på din egen udvikling, en tænkepause, der sjældent er ledere forundt. For ledelseskompetencer er tæt forbundet med din personlighed og lederadfærd. Du bliver gennem et lederudviklingsforløb hjulpet til at udnytte dine kompetencer i forhold til den aktuelle situation på arbejdspladsen gennem konkrete værktøjer og handlingsplaner. Uanset om det er i den større organisation eller i din egen private virksomhed med færre eller ingen ansatte.

Powered and designed by: Webtimiser.dk