Forløbet der hjælper dig til at blive en endnu bedre leder gennem ekstern sparring!
Forløbet der hjælper dig og din afdeling til bedre samarbejde og højere performance
Forløbet der giver værktøjer til at håndtere stress for både dig og dine kolleger!
Værktøjskassen er fyldt med praksisnære tilgange, tilpasset den specifikke situation!

Om LederMedTeam

Om Lotte Sligting Stannius
Lotte Sligting Stannius, Zenith Group

Certificeret coach (ICC fra Dansk Coaching Institut),
Certificeret stresscoach (Forebyg Stress),
Business Coach (Copenhagen Business),
Certificeret i DISK og PEP (Persolog),
Cand.scient i geologi fra Københavns Universitet. Har arbejdet i 11 år som projektleder ved rådgivende ingeniørfirma og i den offentlige sektor.
Diplom i Ledelse (CPH Business)

Lottes indgående kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation betyder, at hun har godt kendskab til rammerne, som ledere og medarbejdere arbejder under. Lotte har fokus på de muligheder der er for at optimere på områder som udvikling, bedre ledelse, bedre samarbejde og større effektivitet i en offentlig instans.
Derudover betyder hendes kendskab til arbejdet i rådgiverbranchen, at hun kender til de faktorer, der er vigtige i den private sektor, og hvad både ledere og medarbejdere ofte bliver målt på. Derved bliver coachingen målrettet de muligheder, hvor der kan opnås bedre ledelse, bedre samarbejde, større effektivitet og bedre indtjening.

Powered and designed by: Webtimiser.dk