Forløbet der hjælper dig til at blive en endnu bedre leder gennem ekstern sparring!
Forløbet der hjælper dig og din afdeling til bedre samarbejde og højere performance
Forløbet der giver værktøjer til at håndtere stress for både dig og dine kolleger!
Værktøjskassen er fyldt med praksisnære tilgange, tilpasset den specifikke situation!

Udtalelser Stressledelse

Ledernetværk i Næstved Kommune om temadag i stresshåndtering: Vi synes at dagen var meget givtig. Der var en fin fordeling af oplæg, refleksion, diskussion og øvelser. Vores oplevelse er at oplæget var meget mere konkret end tidligere oplæg vi har fået omkring emnet.

Da stress er en del af vores hverdag på både godt og ondt, føler vi os rigtigt godt klædt på til at kunne genkende stress signaler hos os selv, hinanden og hos vores medarbejdere.
Vi har fået en del konkrete redskaber til i fremtiden bedre at kunne håndtere stress. Desuden har vi fået et fælles sprog og fælles handlemuligheder i forhold til at arbejde med emnet.

Tak for en rigtig fin dag.

Daginstitutionsledere i Næstved
Ella Pedersen
Laila Elmegaard
Jette Alstrup
Henny Lorenzen

Powered and designed by: Webtimiser.dk