Forløbet der hjælper dig til at blive en endnu bedre leder gennem ekstern sparring!
Forløbet der hjælper dig og din afdeling til bedre samarbejde og højere performance
Forløbet der giver værktøjer til at håndtere stress for både dig og dine kolleger!
Værktøjskassen er fyldt med praksisnære tilgange, tilpasset den specifikke situation!

Værktøjer

De enkelte kunder vil opleve at specifikke værktøjer bliver brugt i de enkelte konkrete situationer og arbejdstilgange. Men af værktøjer kan nævnes:

Den coachende tilgang, som primært baserer sig på spørgsmål og hvor kunden reflekterer over specifikke eller overordnede problemstillinger.
Sparring, hvor tilgangen er input også fra konsulenten.
Domæner, hvor kunden reflekterer over egen position i forhold til problemstilling.
Funktionskædetænkning, hvor kunden reflekterer over relationerne mellem kundebehov, opgaver, kompetencer og mål samt andre stakeholders.
CMM, et redskab til at se på kommunikationen med fokus på mønstre og forståelser i kommunikationen.
Den værdsættende tilgang, herunder Apprecitative Inquery med fokus på det der virker og hvordan det overføres til andre situationer.
Den narrative tilgang, hvor der er fokus på de historier der bliver fortalt, både bevidst og ubevidst. Herunder arbejdes med stilladsering, det implicitte, unikke hændelser og kortlægning af positioner.
Stresshåndtering, baseret på Bjarne Toftegårds system, med fokus på afstresning, forebyggelse og læring.

Powered and designed by: Webtimiser.dk